Ben je EHS, heb je elektrohypersensitiviteit of een elektroallergie en wil jij je  zelfherstellend vermogen van je lichaam en immuunsysteem versterken? Sinds de STRAS  is er eindelijk een betaalbare, ecologische, actief werkende, gepersonaliseerde bescherming en curatie oplossing. Hoor je bij de 3% Nederlanders met EHS of de 52% met stralingsgevoeligheid, dan zou je meer verwachten van de overheid. Door de STRAS aan te schaffen kun jij je wereldwijd veilig bewegen zonder deze op te moeten laden. Jouw STRAS beschermt je 24 uur per dag en creëert een beschermend veld tegen kunstmatige elektromagnetische straling, wateraders en aardstralen die jouw natuurlijke frequenties dreigen te verstoren (zie reviews).

5G-ACTIE

Ondanks alle protesten wordt het 5G-netwerk toch uitgerold in Nederland. Het enige wat we kunnen doen is ons beschermen met de STRAS. Daarom krijg je tijdelijk een korting van € 50,- door bij het afrekenen de kortingscode: 5gkorting in te vullen.

Bescherming tegen EHS

Je STRAS heeft de afmeting en gewicht van een ‘lipstick’ (70 mm x 14 mm, 40 gram). Te gebruiken 24 uur per dag, binnen- en buitenshuis zonder opladen… Te dragen in broekzak of BH…

EHS achtergrond

In Nederland is 52% van de Nederlanders elektrogevoelig waarvan 3% EHS heeft, een milieu-aandoening. Dit leidt tot lichamelijke en geestelijke klachten. Met elektrohypersensitiviteit (EHS) of elektroallergie wordt overgevoeligheid voor elektromagnetische straling bedoeld.

Onbegrip

Op begrip van je huisarts, partner, collega’s, werkgever of andere personen in jouw omgeving kun je niet altijd rekenen. Vermoedelijk horen ze niet bij de 3% Nederlanders met klachten en vinden dat jij ‘zeurt’.

Oplossing

De STRAS geeft je bescherming tegen elektromagnetische straling overal waar je komt. Het aangename aan de STRAS, in vergelijking met andere oplossingen, is de zachte werking op je systeem (lichaam en geest). Een ander voordeel is dat de STRAS oplaadt door de aanwezige elektrosmog.

EHS-klachten

Elektromagnetische straling verstoort de celcommunicatie in het lichaam (dus informatie-uitwisseling in ons lichaam) en ondermijnt het zelfherstellend vermogen van het lichaam. De volgende klachten kunnen zich voordoen:

 • Concentratiestoornis
 • Overbelasting en disfunctioneren immuunsysteem
 • Slapeloosheid
 • Verminderd libido
 • Onverklaarbare hoofdpijn
 • Verstoring van goede chakra werking
 • Weinig of geen energie
 • Emotionele instabiliteit
 • Chaos in je denken en emoties
 • Stress
 • Darm- en maagklachten
 • Hogere bloeddruk
 • Hartritmestoornis
 • Allergie opbouw
 • Duizeligheid
 • Oorsuizingen
 • Gedragsstoornissen
 • Reumatische klachten
 • Spontane abortus
 • ALS
 • Hersentumor
 • Kinderleukemie
 • Kanker
 • Onvruchtbaarheid door verminderde spermakwaliteit
 • Alzheimer
 • ETC

Combinatie klachten

In de praktijk komt EHS vaak voor in combinatie met andere overgevoeligheden, ziektes en aandoeningen:

 • Hoogsensitiviteit: 20% van de mensen is hoogsensitief (vooral nieuwe tijdskinderen) en daarmee gevoeliger voor ‘prikkels’ van buitenaf
 • MCS, overgevoeligheid voor chemische stoffen
 • CPLD, overgevoeligheid voor licht
 • Hyperacusis, overgevoeligheid voor harde geluiden
 • Voedselallergieën, zoals gluten, lactose etc
 • Hooikoorts, overgevoeligheid voor pollen en stuifmeel
 • ME/CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Fybromyalgie, wekedelenreuma
 • Gevoelig voor PBDE’s, opslag van meervoudige gebrombineerde difenylethers in vetweefsel
 • Auto-immuunziekten
 • Stofwisselingsziekten

Kunstmatige stralingsbronnen

Er zijn verschillende soorten stralingsbronnen. In de wereld van EMV Bescherming worden veel afkortingen en termen gebruikt met betrekking tot stralingsbronnen. Hier volgt een korte uitleg:

 • EV = elektrisch veld, is een veld rond een object of draad waar spanning op staat
 • MV= magnetisch veld, is een veld rond een draad waar stroom door loopt
 • EMV = elektromagnetisch veld, is een veld uitgestraald door een hoogfrequente zender (HF)

De meest voorkomende stralingsbronnen zijn:

 • Magnetron
 • Slimme meters
 • 3G
 • 4G
 • 5G
 • WiFi
 • Dect-telefoons
 • Smartphone
 • Tablet
 • TV
 • Computer
 • (Mobiele) zendmasten
 • Hoogspanningskabels (boven- en ondergronds)

Natuurlijke stralingsbronnen

De meest voorkomende natuurlijke stralingsbronnen zijn:

 • Wateraders
 • Aardstralen

Wetenschappelijke benadering

Sinds mensenheugenis, lang voordat de fysica het bestaan elektromagnetisme en andere stralingsvormen had ontdekt, was men er zich van bewust dat in de natuur stralen voorkomen die invloed hebben op de mens. Tot in de vorige eeuw dacht men voornamelijk aan aardstralen. In de 20e eeuw is de mens zelf stralingsbronnen gaan produceren.

Aangenomen wordt dat de eerste wetenschapper die systematisch epidemiologisch onderzoek heeft gedaan is de Duitse onderzoeker Gustav Freiherr von Pohl, een tijdgenoot van Rudolf Steiner. Von Pohl ontdekte in de periode van 1920 tot 1930 een duidelijke relatie tussen de incidentie van kanker en stralingsniveau. Ook in Nederland werd dit breed uitgemeten in de pers en veroorzaakte publieke opschudding. Sinds die tijd is het ontstaan van beschermingsmateriaal tegen straling ontstaan. Steeds meer mensen kregen EHS, elektroallergie of werden stralingsgevoelig.

Er werden oplossingen bedacht zoals een kooi van Faraday, koolstofverf, loodverf, klamboes, speciaal glas en vele andere oplossingen. Veel van deze redmiddelen hebben een nadeel dat ook de positieve straling wordt afgeweerd. Fascinerende inzichten uit de woonbiologie geven een beeld dat gevoelig zijn persoonsgebonden is. Hier wordt duidelijk dat naast fysieke en psychische staat ook de spirituele toestand bepalend is voor het effect van straling.

Concreet zou een negatieve geestelijke instelling zou kunnen maken dat straling een schadelijker effect heeft. Een andere ontwikkeling zijn de inzichten van de Chinese filosofie van Feng Shui. Uitgangspunt is dat er een energetische-informatieve wisselwerking tussen mens en leefomgeving is. De nadruk ligt op aanpassingen in huis of kantoor om de energie van de woon- en werkomgeving zodanig te beïnvloeden dat straling van zijn negatieve effecten wordt ontdaan.

De eerste apparaten met een nieuwe kijk op straling zijn ontwikkeld door Jim Wagenaar. Hij ontwikkelde apparaatjes waarbij het principe is dat ze onder invloed van de aanwezige straling een elektromagnetisch veld genereren dat de het negatieve effecten van straling tegengaan. De STRAS is voortgekomen uit deze benaderingswijze en bevat een elektronisch circuit waarvan de kern bestaat uit een inductiespoel en condensator. Deze stroomkring wordt in de wereld van de elektronica een trillingskring of resonantiekring genoemd, waardoor een elektromagnetisch veld wordt opgewekt. De metalenbehuizing is verbonden met de trillingskring en dient als antenne.

De antenne is gevoelig voor een breed spectrum aan frequenties en vangt straling binnen dit frequentiebereik op en zet dit om in een wisselstroom. Hierdoor wordt de stroomkring geactiveerd. De frequenties in het elektromagnetisch veld worden geactiveerd door de eigenschappen van de spoel, ook wel een STRAS-veld genoemd.

De STRAS wordt ook gezien als elektronische transformator. Hoe krachtiger de straling in de omgeving, hoe actiever de werking van de STRAS. De ontwikkeling van de STRAS is uitgevoerd door engineers met EHS-klachten, een elektroallergie, dus met een zekere mate van elektrohypersensitiviteit. Zo kon er direct in de praktijk worden getest. 

Belangrijk om te beseffen is dat de STRAS de straling in de omgeving niet neutraliseert. Door de werking van de STRAS wordt het biologische systeem zodanig versterkt, zodat de straling geen schade meer veroorzaakt. Dit wordt ondersteund door onderzoek binnen de Biofysische Geneeskunde, zoals Dr. Nico Westerman, arts voor acupunctuur en biofysische geneeskunde.

Gepersonaliseerde bescherming

De personalisering van jouw STRAS is maatwerk en bestaat uit twee stappen:

Vooraf

Elke STRAS is op maat gemaakt door deze specifiek in te stellen voor jou, waarbij we gebruik maken van numerologische inzichten volgens de bekende wiskundige Pythagoras. Bestel je een STRAS voor iemand anders, dan is het belangrijk dat we de naam en woonplaats kennen van de nieuwe STRAS-gebruiker. Hebben twee personen hetzelfde adres, dan is ook het geboortejaar belangrijk om onderscheidt te kunnen maken.

Praktijk

De STRAS leert tijdens de eerste 14 dagen van gebruik jouw persoonlijke frequentie kennen. Tijdens dit deel van de personalisering wordt de EMV bescherming volledig afgestemd op jouw lichaam.

Afname klachten

Wanneer je reeds EHS-klachten hebt, is het afhankelijk van het soort klachten en de duur van de klachten, wanneer je verlichting van de klachten opmerkt. Door de STRAS dichtbij je lichaam te dragen ga je op een heel subtiele wijze ervaren dat je klachten verminderen en waar mogelijk helemaal verdwijnen.

Meetwaarden

Nederland en de WHO hanteren de door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionicing Radiation Protection) opgestelde maximale EMV-waarden. Schadelijkheid wordt niet meegenomen in de bepaling van de ‘veilige’ limieten. De limieten zijn gebaseerd op thermische effecten.

Richtlijnen

SBM-richtlijn versus ICNIRP-norm m.b.t. hoogfrequente straling:

ICNIRP-norm

 • Overal 10.000.000 µW/m2

SBM-richtlijn

 • Slaapplek: 0,1 µW/m2
 • Werkplek: 0,1 – 10,0 µW/m2

Aanvullende informatie

In Duitsland hanteert de overheid de ICNIRP-norm.

Wetenschappers & artsen

Duitse artsen en wetenschappers gaan uit van de gedachte dat mensen zich goed dienen te voelen zonder klachten te ontwikkelen. Het resultaat is het opstellen van de SBM-2015 norm (SBM = Standard der Baubiologische Messtechnik en bestaat sinds 1992). Ben je EHS-er, dan zijn zelfs de SBM-normen nog niet strikt genoeg.

Stralingsbronnen als GSM’s en WiFi kunnen zeker bij kinderen de gezondheid in gevaar brengen. Dit concludeert de Raad van Europa in haar rapport. De Raad heeft in haar lidstaten in 2011 opgeroepen te stoppen om WiFi te installeren in scholen. Dit in afwachting van meer informatie.

In 2011 heeft de WHO het label ‘mogelijk kankerverwekkend’ geplakt op de elektromagnetische velden (EMV). Elektrohypersentiviteit is in Zweden officieel erkend als handicap.

Leven met EHS, elektrohypersensitiviteit of elektroallergie is leefbaar dankzij STRAS!

Retourneren binnen 30 dagen na aankoopdatum

De aankoop van een STRAS valt niet onder de wet ‘Kopen op afstand’ aangezien het product speciaal voor jou wordt gemaakt. Het is geen product wat weder verkoopbaar is, nadat jij dit hebt teruggestuurd. Het kopen van een STRAS is een bewuste aankoop om je te beschermen tegen (on)natuurlijke elektromagnetische straling.

Voordat jouw STRAS naar jou wordt opgestuurd is deze getest, zodat wij zeker zijn van de werking. Als je deze vervolgens 14 dagen tegen je lichaam draagt(*) heeft jouw STRAS je persoonlijke frequenties leren kennen. Nadat je dit hebt gedaan ben jij beschermd tegen onnatuurlijke elektromagnetische straling.

Je EHS-klachten gaan afnemen in de loop van de tijd, dit kan zelfs een jaar of langer duren voor bepaalde klachten. Heel subtiel ga je ondervinden dat jij je beter gaat voelen.

(*) Niet tijdens douchen, in bad gaan of zwemmen.

Restitutiebedrag

Wil jij je STRAS toch terugsturen, dan gelden de volgende voorwaarden om 70%(**) van het aankoopbedrag terug te krijgen:

 1. Binnen 30 dagen na de aankoopdatum dient de STRAS terug in ons bezit te zijn
 2. De STRAS dient te worden teruggestuurd in de originele verpakking
 3. Stuur een uitgebreide mail of aangetekende brief binnen 30 dagen na de aankoopdatum waarin jij uiteenzet waarom jij denkt dat jouw STRAS niet zou werken of voldoet aan je verwachting (***)

Indien niet aan alle drie de voorwaarden is voldaan zal er geen restitutie plaatsvinden.

Na ontvangst van de STRAS wordt deze getest en worden de personaliseringselementen verwijderd. Wordt er geen misbruik of verkeerd gebruik geconstateerd, dan wordt binnen 14 dagen het restitutiebedrag overgemaakt.

(**) Het is een gunst om jouw STRAS terug te nemen, echter deze bevat jouw persoonlijke instellingen en lichaamseigen frequenties. Het verwijderen van deze informatie, testen en opnieuw bruikbaar maken van een STRAS kost tijd. Deze inspanning wordt gecompenseerd door de 30% van het aankoopbedrag. Zo blijft de STRAS betaalbaar voor iedereen.

(***) Een beperkte opmerking ‘Het werkt niet’ is geen acceptabele toelichting over het niet functioneren. We verwachten een uitgebreide uiteenzetting.
De STRAS biedt bescherming EHS, elektroallergie, elektrohypersensitiviteit voor iedereen…

Deze pagina wordt ook gevonden op:

 • Stralingsgevoeligheid bij kinderen
 • Stralingsgevoeligheid bij dieren
 • Hoe ga ik om met stralingsgevoeligheid
 • Stralingsgevoeligheid in Nederland
 • Erkent overheid stralingsgevoeligheid
 • Stalingsgevoeligheid wat nu?
 • Stralingsgevoeligheid op reis
 • Elektroallergie bij kinderen
 • Elektroallergie oorzaak
 • Elektrolallergie oplossing
 • Elektrohypersensitiviteit erkend
 • Wat doet Nederlandse overheid aan elektrohypersensitiviteit
 • Wie is verantwoordelijk voor elektrohypersensitiviteit
 • Elektrohypersensitiviteit vragen
 • Elektrohypersensitiviteit op reis
 • Ik heb elektrohypersensitiviteit is dit erfelijk
 • Waardoor ontstaat elektrohypersensitiviteit
 •  Hoe raak ik van elektrohypersensitiviteit af

EHS, elektrohypersensitiviteit, elektroallergie, stralingsgevoeligheid, de STRAS voorkomt en verzacht klachten…